HARLEY-DAVIDSON ORIGINALS

KONTROLA RZECZYWISTEGO PRZEBIEGU MOTOCYKLA UŻYWANEGO

Kontrola przebiega na podstawie dwóch źródeł:
  • technicznego stanu motocykla – czy stan poszczególnych podzespołów odpowiada przebiegowi maszyny
  • historii napraw wynikających z książki gwarancyjnej